Yashiro's profile - karma

Yashiro's karma change log

10 0 Heat does not log ( 2014-12-10 01:41:06 -0600 )

15 0 Heat does not log ( 2014-12-10 01:41:03 -0600 )

10 0 Heat does not log ( 2014-11-30 18:52:48 -0600 )