Mithun's profile - karma

Mithun's karma change log

15 0 virtual Compute node (cent os) on ESX hypervisor as VM ( 2014-01-17 09:16:58 -0500 )

10 0 virtual Compute node (cent os) on ESX hypervisor as VM ( 2014-01-17 09:16:56 -0500 )

10 0 virtual Compute node (cent os) on ESX hypervisor as VM ( 2014-01-17 09:16:44 -0500 )