Eduard Barrera's profile - activity

2014-07-01 04:31:29 -0600 answered a question cinder volume remains stuck in creating

I'm experiencing the same issue,

iptables flushed selinux in permissive

Any idea ?

2014-07-01 04:13:33 -0600 answered a question cannot create volumes, stuck in creation

I'm experiencing the same issue,

Cinder volumes never finishes to create.

cinder --debug create 1

debug output of the command:

8<-----------8<-----------8<-----------8<-----------8<-----------8<-----------8<-----------
REQ: curl -i http://192.168.101.149:5000/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-cinderclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "fc0df32ba82e47d6"}}}'

DEBUG:cinderclient.client:
REQ: curl -i http://192.168.101.149:5000/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-cinderclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "fc0df32ba82e47d6"}}}'

RESP: [200] CaseInsensitiveDict({'date': 'Tue, 01 Jul 2014 09:00:25 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '9277', 'vary': 'X-Auth-Token'})
RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2014-07-01T09:00:25.427167", "expires": "2014-07-02T09:00:25Z", "id": "MIIQSQYJKoZIhvcNAQcCoIIQOjCCEDYCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCDp8GCSqGSIb3DQEHAaCCDpAEgg6MeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wNy0wMVQwOTowMDoyNS40MjcxNjciLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTA3LTAyVDA5OjAwOjI1WiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogImFkbWluIHRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjE5MGY3N2NjMGNjZTQwMjM5MDAwYmQ1MTFhNWY1YTQwIiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NC92Mi8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NC92Mi8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCIsICJpZCI6ICIyZjljNmI1M2E5Mjc0NGQ5OGU1MDMwODU5MzkwOTZkZSIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc0L3YyLzE5MGY3N2NjMGNjZTQwMjM5MDAwYmQ1MTFhNWY1YTQwIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImNvbXB1dGUiLCAibmFtZSI6ICJub3ZhIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo5Njk2LyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTY5Ni8iLCAiaWQiOiAiNDU3YjFjMDhmZTZmNGU5MzkxMjYwODgxOWRlZGJjNTgiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTY5Ni8ifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAibmV0d29yayIsICJuYW1lIjogIm5ldXRyb24ifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5Ojg3NzYvdjIvMTkwZjc3Y2MwY2NlNDAyMzkwMDBiZDUxMWE1ZjVhNDAiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5Ojg3NzYvdjIvMTkwZjc3Y2MwY2NlNDAyMzkwMDBiZDUxMWE1ZjVhNDAiLCAiaWQiOiAiMTBjYmRkNTNiMDE1NDY4MWFiNTEwYmNlMTk5MmNjZGUiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92Mi8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWV2MiIsICJuYW1lIjogImNpbmRlcl92MiJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MCIsICJpZCI6ICIzZDA5Y2NkYWViOTI0YTA3OGU1OTYyNWQ5MjJhMDg4NSIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4MDgwIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogInMzIiwgIm5hbWUiOiAic3dpZnRfczMifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjkyOTIiLCAiaWQiOiAiYjRmM2MzYWI3NTllNGQ0N2IyMDZkZjRmMTg1ZmIxYzgiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTI5MiJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJpbWFnZSIsICJuYW1lIjogImdsYW5jZSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NyIsICJpZCI6ICI1Y2QyNmJmNWUwNDE0OTVhYjMwMzVlZDUwMDZjNDVkNSIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc3In1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm1ldGVyaW5nIiwgIm5hbWUiOiAiY2VpbG9tZXRlciJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92MS8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92MS8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCIsICJpZCI6ICIxM2JjMWI2NDc4Zjc0YmRlYjBkMDMxNWUxY2VlYTEzZiIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc2L3YxLzE5MGY3N2NjMGNjZTQwMjM5MDAwYmQ1MTFhNWY1YTQwIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogInZvbHVtZSIsICJuYW1lIjogImNpbmRlciJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9BZG1pbiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCIsICJpZCI6ICI0MzZkNzkyNDYwNjM0MTI4YWJjODlmNzdlNDU3NTYxYiIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4NzczL3NlcnZpY2VzL0Nsb3VkIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImVjMiIsICJuYW1lIjogIm5vdmFfZWMyIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4MDgwLyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MC92MS9BVVRIXzE5MGY3N2NjMGNjZTQwMjM5MDAwYmQ1MTFhNWY1YTQwIiwgImlkIjogIjU4NWM5YzUwNjk1YTRmMmQ4ZWM1NmIxMDI0NDQ0YzRmIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjgwODAvdjEvQVVUSF8xOTBmNzdjYzBjY2U0MDIzOTAwMGJkNTExYTVmNWE0MCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJvYmplY3Qtc3RvcmUiLCAibmFtZSI6ICJzd2lmdCJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6MzUzNTcvdjIuMCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjFhYTliYTJjYjczNDRmODg5MGM4NTEwMzQ4ZDQxMmQwIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjUwMDAvdjIuMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJpZGVudGl0eSIsICJuYW1lIjogImtleXN0b25lIn1dLCAidXNlciI6IHsidXNlcm5hbWUiOiAiYWRtaW4iLCAicm9sZXNfbGlua3MiOiBbXSwgImlkIjogIjBhYzk2OWE4NDk4MDRmMWJiM2Q5ODQ1MTkwNGE2MjI4IiwgInJvbGVzIjogW3sibmFtZSI6ICJhZG1pbiJ9XSwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifSwgIm1ldGFkYXRhIjogeyJpc19hZG1pbiI6IDAsICJyb2xlcyI6IFsiZGFhZTk2NTBjMzNhNDE0YmI5OTI4YTJhYjUwMDczYzQiXX19fTGCAYEwggF9AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgMBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHDAVVbnNldDEOMAwGA1UECgwFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMMD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQDZUlEUCdaiIAypXySR3zaoV2IofhgRcpYcIPdbwa1Pvc+p1DqUaatgoGRxNaZQkjniiEF+WxbzB-VylNHoqJX6BwHlhP9ATb+VPzE9J2nt1ymT3LV0l6FpftcP-wP7urXGvqS5xJ3BKEt1xF-iaJafEl3OYv00auhsT7xAOMjdKW70LIPbWTea6bvRqfY2aBoB702Y4sje2UqZFox39vI3hgyIhcxRDQ4tzvMxLsd4mchkc7AwHtdcenLE1+ss09VTe0S47u6lswIx4lo3cgcS23wBElvZA8Kao8fkXaSKkt4C0hAwPWkhjFauB-WFwDov81gr6Q8SN9mkXIwjJpWS", "tenant": {"description": "admin tenant", "enabled": true, "id": "190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "id": "2f9c6b53a92744d98e503085939096de", "publicURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:9696/", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:9696/", "id": "457b1c08fe6f4e93912608819dedbc58", "publicURL": "http://192.168.101.149:9696/"}], "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "neutron"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "id": "10cbdd53b0154681ab510bce1992ccde", "publicURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40"}], "endpoints_links": [], "type": "volumev2", "name": "cinder_v2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8080", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8080", "id": "3d09ccdaeb924a078e59625d922a0885", "publicURL": "http://192.168.101.149:8080"}], "endpoints_links": [], "type": "s3", "name": "swift_s3"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:9292", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:9292", "id": "b4f3c3ab759e4d47b206df4f185fb1c8", "publicURL": "http://192.168.101.149:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8777", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8777", "id": "5cd26bf5e041495ab3035ed5006c45d5", "publicURL": "http://192.168.101.149:8777"}], "endpoints_links": [], "type": "metering", "name": "ceilometer"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8776/v1/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8776/v1/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "id": "13bc1b6478f74bdeb0d0315e1ceea13f", "publicURL": "http://192.168.101.149:8776/v1/190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40"}], "endpoints_links": [], "type": "volume", "name": "cinder"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8773/services/Admin", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8773/services/Cloud", "id": "436d792460634128abc89f77e457561b", "publicURL": "http://192.168.101.149:8773/services/Cloud"}], "endpoints_links": [], "type": "ec2", "name": "nova_ec2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8080/", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8080/v1/AUTH_190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40", "id": "585c9c50695a4f2d8ec56b1024444c4f", "publicURL": "http://192.168.101.149:8080/v1/AUTH_190f77cc0cce40239000bd511a5f5a40"}], "endpoints_links": [], "type": "object-store", "name": "swift"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:35357/v2.0", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:5000/v2.0", "id": "1aa9ba2cb7344f8890c8510348d412d0", "publicURL": "http://192.168.101.149:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [], "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username": "admin", "roles_links": [], "id": "0ac969a849804f1bb3d98451904a6228", "roles": [{"name ...
(more)
2014-06-30 11:19:23 -0600 answered a question Instance waiting on scheduling
I have the same problem with icehouse:

  openstack-nova-cert-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-swift-object-1.13.1-1.fc21.noarch
  openstack-cinder-2014.1-2.fc21.noarch
  openstack-neutron-2014.1.1-3.fc21.noarch
  openstack-puppet-modules-2014.1-15.fc21.noarch openstack-ceilometer-common-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-neutron-ml2-2014.1.1-3.fc21.noarch
  python-django-openstack-auth-1.1.5-1.fc21.noarch
  openstack-nova-api-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-nova-compute-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-swift-plugin-swift3-1.7-3.fc20.noarch
  openstack-ceilometer-collector-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-utils-2014.1-3.fc20.noarch
  openstack-packstack-puppet-2014.1.1-0.21.dev1157.fc21.noarch
  openstack-ceilometer-alarm-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-nova-scheduler-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-swift-container-1.13.1-1.fc21.noarch openstack-nova-common-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-nova-conductor-2014.1.1-1.fc20.noarc
 openstack-dashboard-2014.1.1-1.fc20.noarch
 openstack-swift-proxy-1.13.1-1.fc21.noarch
  openstack-ceilometer-central-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-packstack-2014.1.1-0.21.dev1157.fc21.noarch
  openstack-ceilometer-compute-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-nova-novncproxy-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-neutron-openvswitch-2014.1.1-3.fc21.noarch
  openstack-swift-1.13.1-1.fc21.noarch
  openstack-keystone-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-ceilometer-notification-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-glance-2014.1-2.fc21.noarch
  openstack-ceilometer-api-2014.1.1-1.fc21.noarch
  openstack-nova-console-2014.1.1-1.fc20.noarch
  openstack-swift-account-1.13.1-1.fc21.noarch

#nova --debug boot testinstance2 --flavor 2 --image dfbd99aa-ecb4-4ead-abc1-edf30cbbb0d1 --nic net-id=351f68c7-17b7-4157-8bf6-338f4db2e6f4

REQ: curl -i 'http://192.168.101.149:5000/v2.0/tokens' -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-novaclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "971677560d634468"}}}'

INFO (connectionpool:187) Starting new HTTP connection (1): 192.168.101.149
DEBUG (connectionpool:357) "POST /v2.0/tokens HTTP/1.1" 200 9277
RESP: [200] CaseInsensitiveDict({'date': 'Mon, 30 Jun 2014 16:11:33 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '9277', 'vary': 'X-Auth-Token'})
RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2014-06-30T16:11:33.221526", "expires": "2014-07-01T16:11:33Z", "id": "MIIQSQYJKoZIhvcNAQcCoIIQOjCCEDYCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCDp8GCSqGSIb3DQEHAaCCDpAEgg6MeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxNC0wNi0zMFQxNjoxMTozMy4yMjE1MjYiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDE0LTA3LTAxVDE2OjExOjMzWiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogImFkbWluIHRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjY3NDJlZWIzZDAyZDQ1ODNhNTE4NDc0MjIzNzRiMTg2IiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NC92Mi82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NC92Mi82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiIsICJpZCI6ICIxZTYwY2IxMGVhN2U0ZDgwYjc5M2MwZTQ2MDIzOGI5MCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc0L3YyLzY3NDJlZWIzZDAyZDQ1ODNhNTE4NDc0MjIzNzRiMTg2In1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImNvbXB1dGUiLCAibmFtZSI6ICJub3ZhIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo5Njk2LyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTY5Ni8iLCAiaWQiOiAiMjEzNGNlOTFmMzkyNDVhM2I0NzcxYjRkZjVlY2UzNWEiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTY5Ni8ifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAibmV0d29yayIsICJuYW1lIjogIm5ldXRyb24ifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5Ojg3NzYvdjIvNjc0MmVlYjNkMDJkNDU4M2E1MTg0NzQyMjM3NGIxODYiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5Ojg3NzYvdjIvNjc0MmVlYjNkMDJkNDU4M2E1MTg0NzQyMjM3NGIxODYiLCAiaWQiOiAiMGE5Yzg4MmRkOTM2NDljMTk3YjJiZWJmMmNkMGNlMzEiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92Mi82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJ2b2x1bWV2MiIsICJuYW1lIjogImNpbmRlcl92MiJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MCIsICJpZCI6ICIwNzIzYmNkYjM0YTM0MTEyYWYzZWYzYWY4OGRhYmJhNiIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4MDgwIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogInMzIiwgIm5hbWUiOiAic3dpZnRfczMifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogIlJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjkyOTIiLCAiaWQiOiAiMWZiMWViZjQ4MzYzNGVjYmJjYmM5MWFkZDIzZTVjZjciLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6OTI5MiJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJpbWFnZSIsICJuYW1lIjogImdsYW5jZSJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3NyIsICJpZCI6ICIzNDQ2ZWEyYjRmYmM0NDY2YTA3MzVjNWJmZTdhYWMwYiIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc3In1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogIm1ldGVyaW5nIiwgIm5hbWUiOiAiY2VpbG9tZXRlciJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92MS82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3Ni92MS82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiIsICJpZCI6ICI1MmVkNTk2ODAwOWI0YTlmYTlhNTQ3ODk2M2MwNTc1YSIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4Nzc2L3YxLzY3NDJlZWIzZDAyZDQ1ODNhNTE4NDc0MjIzNzRiMTg2In1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogInZvbHVtZSIsICJuYW1lIjogImNpbmRlciJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9BZG1pbiIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODc3My9zZXJ2aWNlcy9DbG91ZCIsICJpZCI6ICI5ZWYzMWJmMGFhODA0Y2I4YmNiMzgyNTdlYjhhODMzMCIsICJwdWJsaWNVUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4NzczL3NlcnZpY2VzL0Nsb3VkIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImVjMiIsICJuYW1lIjogIm5vdmFfZWMyIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovLzE5Mi4xNjguMTAxLjE0OTo4MDgwLyIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6ODA4MC92MS9BVVRIXzY3NDJlZWIzZDAyZDQ1ODNhNTE4NDc0MjIzNzRiMTg2IiwgImlkIjogIjNlMjY4Mjc5NGNiYzQ0MTZhZjI0Y2YxYzBlMjk1NWM0IiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjgwODAvdjEvQVVUSF82NzQyZWViM2QwMmQ0NTgzYTUxODQ3NDIyMzc0YjE4NiJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJvYmplY3Qtc3RvcmUiLCAibmFtZSI6ICJzd2lmdCJ9LCB7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6MzUzNTcvdjIuMCIsICJyZWdpb24iOiAiUmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly8xOTIuMTY4LjEwMS4xNDk6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjFlOWFkMTliZGM2YjRkYzRhYzA2NDQxYmIyYTI1MTlkIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vMTkyLjE2OC4xMDEuMTQ5OjUwMDAvdjIuMCJ9XSwgImVuZHBvaW50c19saW5rcyI6IFtdLCAidHlwZSI6ICJpZGVudGl0eSIsICJuYW1lIjogImtleXN0b25lIn1dLCAidXNlciI6IHsidXNlcm5hbWUiOiAiYWRtaW4iLCAicm9sZXNfbGlua3MiOiBbXSwgImlkIjogIjJiYmYwZjRiMzc5MjRmNjQ5MmQ1OTIxNGVjOTRkYTc1IiwgInJvbGVzIjogW3sibmFtZSI6ICJhZG1pbiJ9XSwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifSwgIm1ldGFkYXRhIjogeyJpc19hZG1pbiI6IDAsICJyb2xlcyI6IFsiMDY5NTQ5N2YwZGJkNGU4MmIxMjA2MDM3MjZjMTZlZTciXX19fTGCAYEwggF9AgEBMFwwVzELMAkGA1UEBhMCVVMxDjAMBgNVBAgMBVVuc2V0MQ4wDAYDVQQHDAVVbnNldDEOMAwGA1UECgwFVW5zZXQxGDAWBgNVBAMMD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbQIBATAHBgUrDgMCGjANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQB5Zsj3B7xMM93-Ri5v6Y0kTP0XpEu97GCoOKPBqgcL5s5eGISGFjKorMaEth5mEXLIhDnChd1-MeryPRiPoPfREbtWuauFljaN8EBAyqWUiDpzuJzYG7RxbwCuTeY8ACo8rBFRblOdYM1u5VfQU-HQ8tMcTawbmkubPor-OIdGokC71GIawcjSfY3NEF4+Kf1DrkToYO9QNfwQFuFXLkxVnYN0ByaBIyEEre1tecFLtZ1CTJd4Ixg8aQG6Zx+4XmRLPPGG+RSKQmAPIPIZZHYx0V93eP+SqVhnPA0XzqMvVixFgpJKJTGG-KDvSU1KM5MX0sqSjPLs4UWiJY44JHZb", "tenant": {"description": "admin tenant", "enabled": true, "id": "6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "id": "1e60cb10ea7e4d80b793c0e460238b90", "publicURL": "http://192.168.101.149:8774/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:9696/", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:9696/", "id": "2134ce91f39245a3b4771b4df5ece35a", "publicURL": "http://192.168.101.149:9696/"}], "endpoints_links": [], "type": "network", "name": "neutron"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "id": "0a9c882dd93649c197b2bebf2cd0ce31", "publicURL": "http://192.168.101.149:8776/v2/6742eeb3d02d4583a51847422374b186"}], "endpoints_links": [], "type": "volumev2", "name": "cinder_v2"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8080", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8080", "id": "0723bcdb34a34112af3ef3af88dabba6", "publicURL": "http://192.168.101.149:8080"}], "endpoints_links": [], "type": "s3", "name": "swift_s3"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:9292", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:9292", "id": "1fb1ebf483634ecbbcbc91add23e5cf7", "publicURL": "http://192.168.101.149:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8777", "region": "RegionOne", "internalURL": "http://192.168.101.149:8777", "id": "3446ea2b4fbc4466a0735c5bfe7aac0b", "publicURL": "http://192.168.101.149:8777"}], "endpoints_links": [], "type": "metering", "name": "ceilometer"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://192.168.101.149:8776/v1/6742eeb3d02d4583a51847422374b186", "region": "RegionOne", "internalURL ...
(more)
2013-10-10 17:22:48 -0600 received badge  Famous Question (source)
2013-08-24 03:19:18 -0600 received badge  Notable Question (source)
2013-08-24 03:19:18 -0600 received badge  Popular Question (source)
2013-07-23 00:18:37 -0600 received badge  Editor (source)
2013-07-22 13:27:37 -0600 asked a question glance unknown accept header ?

Hi All,

I'm installing openstack and I'm having a problem with glance, can someone point me in the right direction ?

What I'm doing wrong ?

Thanks in advance!

I'm using the following versions:

openstack-keystone-2012.1.3-3.fc17.noarch
openstack-utils-2013.1-7.fc17.noarch
openstack-glance-2012.1.2-2.fc17.noarch

And this is the command and the output:

#[root@localhost ~]# glance index
/usr/lib/python2.7/site-packages/webob/dec.py:142: DeprecationWarning: Response.request and Response.environ are deprecated
 req.response.request = req
/usr/lib/python2.7/site-packages/webob/dec.py:142: DeprecationWarning: Response.request and Response.environ are deprecated
 req.response.request = req
2013-07-20 14:26:20 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Processing request: GET /images Accept: 
2013-07-20 14:26:20 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Unknown accept header: ...returning version choices.
2013-07-20 14:26:20 6771  DEBUG [eventlet.wsgi.server] 127.0.0.1 - - [20/Jul/2013 14:26:20] "GET /images?limit=10 HTTP/1.1" 300 343 0.001660
Traceback (most recent call last):
 File "/bin/glance", line 1048, in <module>
  result = command(options, args)
 File "/bin/glance", line 63, in wrapper
  ret = func(*args, **kwargs)
 File "/bin/glance", line 559, in images_index
  print_header=True)
 File "/bin/glance", line 501, in _images_index
  images = client.get_images(**parameters)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/glance/client.py", line 60, in get_images
  res = self.do_request("GET", "/images", params=params)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/glance/common/client.py", line 58, in wrapped
  return func(self, *args, **kwargs)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/glance/common/client.py", line 420, in do_request
  headers=headers)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/glance/common/client.py", line 75, in wrapped
  return func(self, method, url, body, headers)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/glance/common/client.py", line 549, in _do_request
  raise exception.MultipleChoices(body=res.read())
glance.common.exception.MultipleChoices: The request returned a 302 Multiple Choices. This generally means that you have not included a version indicator in a request URI.

The body of response returned:

{"versions": [{"status": "CURRENT", "id": "v1.1", "links": [{"href": "http://127.0.0.1:9292/v1/", "rel": "self"}]}, {"status": "SUPPORTED", "id": "v1.0", "links": [{"href": "http://127.0.0.1:9292/v1/", "rel": "self"}]}]}

Here's my environment

#env
OS_PASSWORD=mypassword
OS_AUTH_URL=http://localhost:5000/v2.0/
OS_USERNAME=admin
OS_TENANT_NAME=mytenant
SERVICE_ENDPOINT=http://127.0.0.1:35357/v2.0
SERVICE_TOKEN=myauthtoken

#glance config


2013-07-21 11:32:55 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Processing request: GET /images Accept: 
2013-07-21 11:32:55 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Unknown accept header: ...returning version choices.
2013-07-21 11:32:55 6771  DEBUG [eventlet.wsgi.server] 127.0.0.1 - - [21/Jul/2013 11:32:55] "GET /images?limit=10 HTTP/1.1" 300 343 0.001110
2013-07-21 11:34:17 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Processing request: GET /images Accept: 
2013-07-21 11:34:17 6771  DEBUG [glance.api.middleware.version_negotiation] Unknown accept header: ...returning version choices.
2013-07-21 11:34:17 6771  DEBUG ...
(more)